Realisatie

In de realisatiefase wordt het project zichtbaar.

Wanneer de bouwplannen goed voorbereid en aanbesteed zijn, volgt de daadwerkelijke uitvoering en inrichting van uw project. In deze fase is het van belang te blijven toetsen of de afspraken met aannemers en leveranciers nagekomen worden, dat de afwerking van een gebouw inderdaad heeft plaatsgevonden volgens afspraak en dat de gebruikte materialen inderdaad de materialen zijn als bepaald in de definitiefase.

Als aan alle eisen en wensen is voldaan en als het resultaat overeenkomt met de uitgangspunten en ontwerpen dan is het project in principe klaar en volgt nog de nazorg-fase. Hierin worden eventuele naleveringen en herstelwerkzaamheden gedaan en wordt een projectdossier aan de opdrachtgever overhandigt.