Vastgoed Advies

Solidum adviseert u bij het hele proces om van een initiatief-plan tot een schitterend eindresultaat te komen. Concreet betekent dit dat wij u deskundig adviseren bij alle stappen die u moet nemen bij het realiseren van een project, van de verwerving van grond of een bestaand pand tot en met de inrichting en oplevering van de bouw.

Wanneer de risico’s in een vroegtijdig stadium goed in beeld gebracht zijn, voorkomt dit problemen in een latere fase. Bij de verwerving van grond of een bestaand pand valt hierbij o.a. de denken aan de bestemming (bestemmingsplan), bouwmogelijkheden, asbest en bodemgeschiktheid. Welke vergunningen en ontheffingen zijn noodzakelijk, en wat zijn de te volgen procedures? Wat zijn de zaken waarin gestuurd kan worden in een koop- of huurovereenkomst in relatie tot de prijs?

Maar ook de nieuwe eigendomssituatie kan een grote rol spelen. Wordt het nieuwe vastgoed eigendom van een BV, stichting wordt u particulier eigenaar? Hierbij spelen fiscale èn risico-aspecten een belangrijke rol.
Bovenstaande vragen spelen een grote rol in het beoordelen van de haalbaarheid van uw plannen.

U ontvangt van ons een altijd duidelijk, helder en resultaatgericht advies.